) Tags

#Tags

Đức chấm dứt việc xét nghiệm bắt buộc ở các trường học trên cả nước

Đức chấm dứt việc xét nghiệm bắt buộc ở các trường học trên cả nước

Tin quốc tế - 25/04/2022

Việc xét nghiệm bắt buộc đã được bãi bỏ hoặc kết thúc từ ngày 25/4 ở 6 bang nước Đức và đến cuối tháng này, thêm 6 bang sẽ áp dụng quy định không thực hiện xét nghiệm Covid-19 bắt buộc với học sinh.