) Tags

#Tags

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn sau thông tin phản ánh đường dây bán thận giá 1,2 tỷ đồng

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn sau thông tin phản ánh đường dây bán thận giá 1,2 tỷ đồng

Pháp luật điều tra - 16/10/2023

Chiều 13/10, Bộ Y tế có chỉ đạo khẩn về việc rà soát, tăng cường việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, sau khi báo chí phản ánh về đường dây mua bán thận trái phép.