) Tags

#Tags

Đề xuất cơ chế đặc thù cho dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

Đề xuất cơ chế đặc thù cho dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

Thời sự xã hội - 06/08/2022

Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, dự án đường Vành đai 4 cần nhiều thủ tục với nhiều cơ chế chính sách đặc biệt.