) Tags

#Tags

Hội nghị Thượng đỉnh Y tế thế giới thảo luận về đại dịch toàn cầu

Hội nghị Thượng đỉnh Y tế thế giới thảo luận về đại dịch toàn cầu

Thời sự xã hội - 25/10/2021

Hội nghị năm nay sẽ tập trung vào các chủ đề như chiến lược toàn cầu nhằm ứng phó và ngăn chặn đại dịch; vai trò của Đức, châu Âu và Tổ chức Y tế thế giới trong chăm sóc sức khỏe toàn cầu và phân bổ công bằng vaccine.