) Tags

#Tags

Hủy kết quả thi của thí sinh làm lộ đề thi Toán tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng

Hủy kết quả thi của thí sinh làm lộ đề thi Toán tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng

Y tế 24h - 05/08/2022

Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Đà Nẵng đã quyết định hủy kết quả thi của thí sinh làm lộ đề thi môn Toán.