) Tags

#Tags

Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cần khẩn trương lập trung tâm hồi sức tích cực quốc gia tại Hà Nam

Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cần khẩn trương lập trung tâm hồi sức tích cực quốc gia tại Hà Nam

Mạng lưới bệnh viện - 03/09/2021

Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức khẩn trương triển khai kế hoạch thành lập trung tâm hồi sức tích cực quốc gia đặt tại cơ sở 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.