) Tags

#Tags

Việt Nam sắp có hơn 5,6 triệu liều vaccine Covid-19

Việt Nam sắp có hơn 5,6 triệu liều vaccine Covid-19

Thuốc biệt dược - 10/03/2021

Hơn 4 triệu liều vaccine Covid-19 do Covax cung ứng và 1,48 triệu liều do Bộ Y tế mua, sẽ về Việt Nam trong tháng 3, 4.