) Tags

#Tags

Anh nghiên cứu biến thể phụ AY.4.2 khi số ca nhiễm gia tăng

Anh nghiên cứu biến thể phụ AY.4.2 khi số ca nhiễm gia tăng

Y học thường thức - 23/10/2021

Biến thể AY.4.2, vốn chiếm tỷ lệ 6% số ca nhiễm hồi tuần trước, được "đánh giá là một biến thể đang được nghiên cứu" nhưng "chưa đáng quan ngại".