) Tags

#Tags

Có loại thực phẩm chức năng điều trị được bệnh Covid-19 không?

Có loại thực phẩm chức năng điều trị được bệnh Covid-19 không?

Thực phẩm chức năng - 25/08/2021

Cục An toàn thực phẩm đã liên tục có các cảnh báo không có loại thực phẩm chức năng nào gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm dinh dưỡng y học có tác dụng chữa bệnh, điều trị bệnh, đặc biệt là điều trị Covid-19.