) Tags

#Tags

Làm sao phân biệt cúm A và cúm thường?

Làm sao phân biệt cúm A và cúm thường?

Y tế 24h - 08/08/2022

Một điểm giống nhau giữa cúm A và các loại cúm khác chính là có thể lây nhiễm trực tiếp từ người sang người.