) Tags

#Tags

Người bệnh sau ghép tạng nhiễm Covid-19 cần lưu ý gì?

Người bệnh sau ghép tạng nhiễm Covid-19 cần lưu ý gì?

Y học thường thức - 25/03/2022

Khi bệnh nhân ghép tạng nhiễm Covid-19, cần đánh giá tình trạng bệnh nhân, tuỳ từng bệnh nhân để đưa ra biện pháp điều trị cụ thể. Sau khi hết triệu chứng, bệnh nhân cần được làm các xét nghiệm xác định virus, thời gian cách ly dài hơn để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và cộng đồng.