) Tags

#Tags

Nhà thầu gian lận hồ sơ ở Đắk Nông: Thanh tra Sở vào cuộc xác minh

Nhà thầu gian lận hồ sơ ở Đắk Nông: Thanh tra Sở vào cuộc xác minh

Pháp luật điều tra - 08/08/2022

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông sẽ vào cuộc xác minh thông tin nhà thầu gian lận hồ sơ trong đấu thầu...