) Tags

#Tags

Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật Đất đai, tuyệt đối tránh hợp thức hóa vi phạm

Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật Đất đai, tuyệt đối tránh hợp thức hóa vi phạm

Thời sự xã hội - 22/09/2022

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lần sửa đổi Luật Đất đai này cần đảm bảo tính thực tiễn, tuyệt đối tránh hợp thức hóa những vi phạm hiện nay.