) Tags

#Tags

Không bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2022 tại Hà Nội

Không bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2022 tại Hà Nội

Thời sự xã hội - 31/12/2021

Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết dương lịch 2022 để đảm bảo an toàn phòng dịch.