) Tags

#Tags

Thêm mẫu bệnh ở Hải Dương liên quan đến chủng SARS-CoV-2 ở Nam Phi

Thêm mẫu bệnh ở Hải Dương liên quan đến chủng SARS-CoV-2 ở Nam Phi

Y tế 24h - 25/02/2021

Đó là thông tin được công bố tại cuộc họp trực tuyến hôm nay của Chính phủ với Bộ Y tế và tỉnh Hải Dương.