) Tags

#Tags

Vụ bệnh nhân ‘bay lắc’: Giám đốc xin nhận kỷ luật khiển trách

Vụ bệnh nhân ‘bay lắc’: Giám đốc xin nhận kỷ luật khiển trách

Mạng lưới bệnh viện - 17/04/2021

Giám đốc bệnh viện cho rằng, lãnh đạo bệnh viện đã phân cấp quản lý cho các khoa nên chỉ đề xuất kỷ luật khiển trách.