) Tags

#Tags

Chăm sóc chấn thương ngoại viện giảm thương vong cho nạn nhân TNGT

Chăm sóc chấn thương ngoại viện giảm thương vong cho nạn nhân TNGT

Y tế 24h - 22/11/2023

Theo nhóm nghiên cứu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, mô hình chăm sóc chấn thương ngoại viện nên được hoàn thiện và mở rộng đến các đối tượng như lái xe taxi, lái xe ô tô... để biết cách sơ cứu cho nạn nhân khi gặp tai nạn trên đường.