) Tags

#Tags

Thêm 8 người Đà Nẵng nhiễm nCoV

Thêm 8 người Đà Nẵng nhiễm nCoV

Y tế 24h - 29/07/2020

Bộ Y tế sáng nay ghi nhận 8 ca nhiễm nCoV, đều liên quan đến các bệnh viện ở Đà Nẵng, nâng số ca nhiễm năm ngày qua lên 30.

Thêm 5 người Quảng Nam nhiễm nCoV

Thêm 5 người Quảng Nam nhiễm nCoV

Y tế 24h - 30/07/2020

Bộ Y tế chiều nay ghi nhận 5 ca nhiễm nCoV ở Quảng Nam, đều là người nhà chăm sóc, thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Thêm 45 người Đà Nẵng nhiễm nCoV

Thêm 45 người Đà Nẵng nhiễm nCoV

Y tế 24h - 31/07/2020

Bộ Y tế sáng 31/7 ghi nhận thêm 45 ca nhiễm nCoV ở Đà Nẵng đều là bệnh nhân, người nhà chăm sóc, thăm bệnh nhân tại các bệnh viện và được cách ly sớm.

Thêm 3 người TP HCM, 8 người Quảng Nam nhiễm nCoV

Thêm 3 người TP HCM, 8 người Quảng Nam nhiễm nCoV

Y tế 24h - 31/07/2020

Bộ Y tế chiều 31/7 ghi nhận thêm 37 ca nhiễm nCoV, trong đó 26 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 3 ca tại TP HCM và 8 ca Quảng Nam.

Thêm 12 người Đà Nẵng nhiễm nCoV

Thêm 12 người Đà Nẵng nhiễm nCoV

Y tế 24h - 01/08/2020

Bộ Y tế sáng 1/8 ghi nhận thêm ca 12 nhiễm nCoV, đều là bệnh nhân, người chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng và người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19.

Thêm 28 người nhiễm nCoV

Thêm 28 người nhiễm nCoV

Y tế 24h - 01/08/2020

Bộ Y tế chiều 1/8 ghi nhận 28 ca nhiễm nCoV, trong đó 19 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, 7 ca trong cộng đồng Đà Nẵng, hai cách ly ngay sau nhập cảnh Trà Vinh.

Thêm một người TP HCM, một Quảng Ngãi nhiễm nCoV

Thêm một người TP HCM, một Quảng Ngãi nhiễm nCoV

Y tế 24h - 02/08/2020

Bộ Y tế sáng 2/8 ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV, trong đó một ở TP HCM, một Quảng Ngãi, cùng liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hòa Bình.

Thêm một người Quảng Ngãi nhiễm nCoV

Thêm một người Quảng Ngãi nhiễm nCoV

Y tế 24h - 03/08/2020

Bộ Y tế sáng 3/8 ghi nhận một ca dương tính nCoV, là người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Thêm 7 người Đà Nẵng, 3 Quảng Nam nhiễm nCoV

Thêm 7 người Đà Nẵng, 3 Quảng Nam nhiễm nCoV

Y tế 24h - 04/08/2020

Bộ Y tế sáng 4/8 ghi nhận 10 ca dương tính nCoV, trong đó 7 ở Đà Nẵng, 3 Quảng Nam đều liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Thêm 16 người Đà Nẵng, một Đồng Nai nhiễm nCoV

Thêm 16 người Đà Nẵng, một Đồng Nai nhiễm nCoV

Y tế 24h - 05/08/2020

Bộ Y tế chiều 4/8 ghi nhận 18 ca nhiễm nCoV, trong đó 16 ca tại Đà Nẵng, một Đồng Nai liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, một từ Guinea Xích đạo.

Thêm 2 người Quảng Nam nhiễm nCoV

Thêm 2 người Quảng Nam nhiễm nCoV

Y tế 24h - 05/08/2020

Bộ Y tế sáng 5/8 ghi nhận thêm 2 ca nhiễm nCoV, đều là người Quảng Nam liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Ba người Quảng Nam, một Hà Nội nhiễm nCoV

Ba người Quảng Nam, một Hà Nội nhiễm nCoV

Y tế 24h - 06/08/2020

Bộ Y tế sáng 6/8 ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV, trong đó ba người ở Quảng Nam, một người Hà Nội liên quan đến Đà Nẵng.