) Tags

#Tags

Năm ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Năm ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Y tế 24h - 08/09/2020

Bộ Y tế sáng 8/9 không ghi nhận ca dương tính nCoV. Tổng số ca nhiễm duy trì 1.049, năm ngày qua không lây nhiễm cộng đồng.

5 người nhập cảnh nhiễm nCoV

5 người nhập cảnh nhiễm nCoV

Y tế 24h - 09/09/2020

Bộ Y tế chiều 8/9 ghi nhận 5 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ và Tây Ninh.

Sáu ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Sáu ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Y tế 24h - 09/09/2020

Bộ Y tế sáng 9/9 không ghi nhận thêm ca dương tính nCoV. Tổng số ca nhiễm 1.054, đánh dấu ngày thứ 6 không lây nhiễm cộng đồng.

Thêm 5 người nhập cảnh nhiễm nCoV

Thêm 5 người nhập cảnh nhiễm nCoV

Y tế 24h - 10/09/2020

Bộ Y tế chiều 9/9 ghi nhận thêm 5 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bảy ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Bảy ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Y tế 24h - 10/09/2020

Bộ Y tế sáng 10/9 không ghi nhận thêm ca dương tính nCoV. Tổng số ca nhiễm 1.059, đánh dấu ngày thứ 7 không lây nhiễm cộng đồng.

Tám ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Tám ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Y tế 24h - 11/09/2020

Bộ Y tế sáng 11/9 không ghi nhận thêm ca dương tính nCoV. Tổng số ca nhiễm 1.059, đánh dấu ngày thứ 8 không lây nhiễm cộng đồng.

Chín ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Chín ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Y tế 24h - 12/09/2020

Bộ Y tế sáng 12/9 không ghi nhận thêm ca dương tính nCoV, ngày thứ 9 không lây nhiễm cộng đồng.

Ba người từ Nga về dương tính nCoV

Ba người từ Nga về dương tính nCoV

Y tế 24h - 14/09/2020

Bộ Y tế chiều 13/9 ghi nhận ba ca nhiễm nCoV, đều từ Nga về được cách ly tập trung ngay tại Phú Yên.

12 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

12 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Tin tức & chuyên gia - 15/09/2020

Bộ Y tế sáng 15/9 không ghi nhận ca dương tính nCoV, 12 ngày không lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca nhiễm 1.063.

13 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

13 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Y tế 24h - 16/09/2020

Bộ Y tế sáng 16/9 không ghi nhận ca dương tính nCoV, 13 ngày không lây nhiễm cộng đồng, 6 đường bay quốc tế hoạt động trở lại.

14 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

14 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Y tế 24h - 17/09/2020

Bộ Y tế sáng 17/9 không ghi nhận ca dương tính nCoV, 14 ngày không lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca nhiễm 1.063.

Thêm ba người nhập cảnh nhiễm nCoV

Thêm ba người nhập cảnh nhiễm nCoV

Y tế 24h - 18/09/2020

Bộ Y tế chiều 17/9 ghi nhận thêm ba ca nhiễm nCoV, đều là người từ Uzbekistan về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội.