) Tags

#Tags

Lấp suối tạo “view”, xây nhà nuôi chim yến trái phép ở Đắk Nông

Lấp suối tạo “view”, xây nhà nuôi chim yến trái phép ở Đắk Nông

Thời sự xã hội - 11/02/2023

Chủ doanh nghiệp khai thác đá đổ hàng trăm khối đất đá lấp suối tạo “view”, xây nhà nuôi yến trái phép trên đất nông nghiệp.