) Tags

#Tags

Việt Nam chuẩn bị sẵn 2 kịch bản phòng, chống dịch Covid-19

Việt Nam chuẩn bị sẵn 2 kịch bản phòng, chống dịch Covid-19

Thời sự xã hội - 14/04/2022

Để ứng phó với tình hình dịch Covid-19 trong thời gian tới, Việt Nam chuẩn bị sẵn 2 kịch bản để đối phó với bất kỳ biến chủng mới nào xâm nhập.