) Tags

#Tags

Cần những giải pháp nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tâm thần

Cần những giải pháp nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tâm thần

Sống lành mạnh - 12/10/2023

Sức khỏe tâm thần là một trong ba yếu tố hình thành nên sức khỏe của mỗi con người. Tại Việt Nam, có khoảng 15 triệu người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, tuy nhiên mạng lưới cơ sở y tế cũng như đội ngũ cán bộ y tế chuyên ngành sức khỏe tâm thần đang rất thiếu, đòi hỏi các cấp, ngành liên quan cần có những giải pháp để công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng được cải thiện.