) Tags

#Tags

Giải mã gen giúp hạn chế phản ứng có hại của thuốc

Giải mã gen giúp hạn chế phản ứng có hại của thuốc

Y học thường thức - 01/08/2022

Dựa trên công nghệ giải trình tự gen tiên tiến, GeneStory đưa ra hơn 100 chỉ số về khả năng đáp ứng thuốc điều trị dành riêng cho người Việt.