) Tags

#Tags

Ứng dụng công nghệ định vị phục vụ cấp cứu

Ứng dụng công nghệ định vị phục vụ cấp cứu

Công nghệ - 08/12/2023

Ứng dụng nền tảng hành trình số được TP Đà Nẵng áp dụng giúp người dân gọi yêu cầu cấp cứu, thông qua đó, các trung tâm 115 có thể nhận diện chính xác vị trí người bị nạn để điều phối xe cứu thương.