) Tags

#Tags

TP Phan Thiết lập các chốt kiểm soát ra vào “vùng đỏ”, “vùng cam”

TP Phan Thiết lập các chốt kiểm soát ra vào “vùng đỏ”, “vùng cam”

Phòng bệnh - 04/11/2021

Ngày 3/11, Ủy ban nhân dân (UBND) TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã ban hành văn bản triển khai áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 3 (vùng cam) đối với tất cả hoạt động kinh tế - xã hội trên toàn TP Phan Thiết từ 0 giờ ngày 4/11; thành lập các chốt kiểm soát ra vào tại các “vùng đỏ”, “vùng cam” trên địa bàn.

Hà Nội có thêm 6 quận “vùng cam”

Hà Nội có thêm 6 quận “vùng cam”

Thời sự xã hội - 25/12/2021

Ủy ban nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 81/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tuần qua.