Mất hoá đơn gốc vẫn được thanh toán trực tiếp tiền khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thuốc & Sức khỏe

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn hướng dẫn thanh toán trực tiếp trường hợp bệnh nhân mất hoá đơn gốc.

null

Theo đó, để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Thành phố thực hiện giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho những trường hợp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT không có bản gốc hóa đơn giá trị gia tăng. Nguyên nhân do người bệnh làm thất lạc bản gốc hóa đơn giá trị gia tăng, đã được cơ sở khám, chữa bệnh cấp lại bản sao hóa đơn giá trị gia tăng có đóng dấu của cơ sở khám, chữa bệnh.

Cụ thể, người bệnh đề nghị thanh toán trực tiếp nộp bản sao liên 1 của hóa đơn đã mất. Trên bản sao hóa đơn phải có ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cơ sở khám, chữa bệnh, kèm theo biên bản giữa cơ sở khám, chữa bệnh và bệnh nhân về việc mất liên 2 hóa đơn để làm chứng từ thanh toán chức tiếp.

Đồng thời, có đơn trình bày việc mất hóa đơn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT bản gốc và cam kết chỉ đề nghị thanh toán trực tiếp với cơ quan BHXH một lần duy nhất bằng hóa đơn bản sao.

Trong trường hợp tìm được hóa đơn bản gốc, bệnh nhân sẽ có trách nhiệm nộp lại cho cơ quan BHXH và không đề nghị thanh toán lần 2.

Cơ quan BHXH các quận, huyện, thị xã - nơi tiếp nhận hồ sơ - phải kiểm tra và xác nhận chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp có hóa đơn bệnh nhân báo mất. Đồng thời, chuyển hồ sơ để BHXH Thành phố (Phòng Giám định bảo hiểm y tế 2) thẩm định và lập mẫu. Việc thực hiện chi trả cho người bệnh khi hồ sơ được BHXH Thành phố phê duyệt.

BHXH huyện khi nhận và thẩm định hồ sơ thanh toán trực tiếp phải kiểm tra, đối chiếu với danh sách các bệnh nhân đã thanh toán trực tiếp bằng hóa đơn bản sao theo Thông báo của BHXH Thành phố. Từ đó, bảo đảm không thanh toán trùng lắp chi phí khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT.

Phòng Giám định bảo hiểm y tế 2 cần rà soát, kiểm tra và lập tờ trình xin ý kiến lãnh đạo BHXH Thành phố về thanh toán trực tiếp cho bệnh nhân bằng hóa đơn bản sao. Trong tờ trình xác nhận chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp có hóa đơn bệnh nhân báo mất. Đồng thời, sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, bảo đảm hóa đơn đã mất chỉ được thanh toán một lần duy nhất.

Đồng thời, lập bảng thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT (Mẫu số C78-HD) chuyển Phòng Kế hoạch – Tài chính thẩm định. Nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp được phê duyệt từ phòng Kế hoạch - Tài chính chuyển cho BHXH huyện thực hiện chi trả cho người bệnh.ệnh nhân đã được thanh toán trực tiếp bằng hóa đơn bản sao trong năm ngay khi có phát sinh, gửi phòng Kế hoạch - Tài chính và BHXH huyện để kiểm tra, đối chiếu khi nhận hồ sơ và khi thẩm định, bảo đảm tránh thanh toán trùng.

Phòng Kế hoạch - Tài chính nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp từ phòng Giám định bảo hiểm y tế 2, thẩm định, trình ký lãnh đạo BHXH Thành phố. Sau đó, thực hiện chi trả cho bệnh nhân với các hồ sơ do BHXH Thành phố tiếp nhận. Chuyển hồ sơ đã hoàn thiện cho Phòng Giám định BHYT 2 nếu hồ sơ do BHXH huyện tiếp nhận.

Công văn cũng nêu rõ, khi thẩm định hồ sơ thanh toán trực tiếp phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu với danh sách các bệnh nhân thanh toán trực tiếp bằng hóa đơn bản sao theo Thông báo của BHXH Thành phố, bảo đảm không thanh toán trùng lắp chi phí khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT.

XUÂN ĐỨC

Đọc tiếp cùng chuyên mục

90% bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị bằng thẻ BHYT

90% bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị bằng thẻ BHYT

BHYT những điều cần biết Thứ ba, 19/11/2019, 15:23 (GMT+7)

Sau khi không còn nhận nguồn tài trợ miễn phí thuốc ARV điều trị, bệnh nhân HIV/AIDS đang chuyển sang dùng nguồn BHYT.

Khắc phục hạn chế, bất cập trong chăm sóc sức khỏe sinh sản lao động nữ

Khắc phục hạn chế, bất cập trong chăm sóc sức khỏe sinh sản lao động nữ

BHYT những điều cần biết Thứ hai, 16/09/2019, 15:06 (GMT+7)

Chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) cho lao động nữ (LĐN) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Tuy nhiên, đến nay, việc chăm sóc SKSS đối với công nhân là LĐN nói chung, LĐN trong các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) nói riêng vẫn còn những hạn chế, bất cập cần được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, giải quyết.

Giá khám, chữa bệnh sẽ tăng như thế nào khi tăng lương cơ sở

Giá khám, chữa bệnh sẽ tăng như thế nào khi tăng lương cơ sở

BHYT những điều cần biết Thứ ba, 13/08/2019, 13:27 (GMT+7)

NDĐT – Ngày 20-8 tới đây khi Thông tư13/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực, giá khám bệnh, ngày giường sẽ tăng bình quân 4,4%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 1,1%.