) Tags

#Tags

Cần những phép tính cụ thể trong việc điều chỉnh cách tính lương hưu

Cần những phép tính cụ thể trong việc điều chỉnh cách tính lương hưu

BHYT & BHXH - 08/11/2021

Thời gian gần đây, việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã nhận được sự quan tâm của dư luận.