) Tags

#Tags

Trước khi tiêm phòng Covid-19 có nhất thiết phải xét nghiệm Covid-19 không?

Trước khi tiêm phòng Covid-19 có nhất thiết phải xét nghiệm Covid-19 không?

Phòng bệnh - 21/08/2021

Hiện chưa có khuyến cáo phải làm xét nghiệm Covid-19 trước tiêm; Việc "lỡ" tiêm vaccine khi đã nhiễm cũng không làm bệnh nặng thêm.