) Tags

#Tags

5 công ty dược trong nước nộp hồ sơ sản xuất thuốc kháng virus điều trị Covid-19

5 công ty dược trong nước nộp hồ sơ sản xuất thuốc kháng virus điều trị Covid-19

Thuốc biệt dược - 25/11/2021

Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện 5 công ty dược trong nước đã nộp hồ sơ sản xuất thuốc kháng virus điều trị Covid-19.