) Tags

#Tags

F0 có nên uống kháng sinh?

F0 có nên uống kháng sinh?

Thuốc biệt dược - 01/03/2022

Tôi là F0, triệu chứng ho, rát họng, người hơi gai rét ớn lạnh, có nên dùng kháng sinh để giảm triệu chứng, dự phòng nhiễm khuẩn không? (Ngân, Hà Nội)