) Tags

#Tags

Mô hình điều trị "tháp 3 tầng" phát huy hiệu quả tại TP Hồ Chí Minh

Mô hình điều trị "tháp 3 tầng" phát huy hiệu quả tại TP Hồ Chí Minh

Thời sự xã hội - 14/10/2021

Có nhiều điểm đổi mới so với việc triển khai mô hình tháp điều trị "3 tầng" tại Bắc Giang, hơn 3 tháng qua, TP Hồ Chí Minh đã áp dụng chiến lược điều trị hiệu quả này để nỗ lực giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng và giảm tỷ lệ tử vong.