) Tags

#Tags

'Ăn trong chánh niệm' của thiền sư Thích Nhất Hạnh

'Ăn trong chánh niệm' của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Sống lành mạnh - 24/01/2022

Trong cuốn sách "Ăn trong chánh niệm, Sống trong tỉnh thức", thiền sư Thích Nhất Hạnh nhắc đến khái niệm ăn trong chánh niệm (mindful eating), nghĩa là ăn uống có tư duy, có sự lưu tâm.