) Tags

#Tags

Đà Nẵng tập trung thu hút nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục, y tế

Đà Nẵng tập trung thu hút nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục, y tế

Thời sự xã hội - 03/10/2022

NDO - Theo Đề án Đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và thu hút, trọng dụng người có tài năng để phát triển nhân lực khu vực công đến năm 2030 vừa được UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. Địa phương này sẽ tập trung thu hút nguồn nhân lực hai lĩnh vực giáo dục và y tế.