Rà soát trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ đầu 2021 đến nay

Bảo hiểm xã hội các địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra toàn bộ các trường hợp đã giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn quản lý trong thời gian từ 1/1/2021 đến 31/8/2022.
Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông, Hà Nội, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. (Ảnh: nhandan.vn)
Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông, Hà Nội, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. (Ảnh: nhandan.vn)

Đây là một trong những nội dung chính trong Công văn số 2373/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các địa phương về việc chấn chỉnh và hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính.

Thời gian gần đây, qua kiểm tra, xác minh tại một số địa phương, công tác quản lý việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội còn có tình trạng chưa thực hiện nghiêm các quy trình, quy định của ngành, kể cả trong tiếp nhận hồ sơ và đối soát, xác minh để thực hiện cấp, cấp lại, chốt sổ bảo hiểm xã hội, giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, chi trả và quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội. Cá biệt, có trường hợp mạo danh người tham gia bảo hiểm xã hội nhằm lạm dụng, trục lợi chính sách.

Để bảo đảm công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính được chặt chẽ, chính xác, đúng người, đúng quy định pháp luật, góp phần ngăn ngừa tình trạng gian lận, giả mạo hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy trình nghiệp vụ và ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại các văn bản liên quan, đồng thời quán triệt một số nội dung sau:

Về công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nói chung, yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện đúng quy trình quy định tại Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10/12/2019 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành bảo hiểm xã hội.

Đặc biệt, lưu ý việc kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin của người đề nghị giải quyết và người nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đúng người, đúng đối tượng, đúng nội dung yêu cầu của người tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có những hướng dẫn chi tiết về việc tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trong cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Riêng các trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau khi được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, hoặc có quá trình tham gia tại tỉnh khác, phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh có liên quan để tổ chức kiểm tra, xác minh, kịp thời phát hiện vi phạm. Trên cơ sở các file dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rà soát về các trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần sử dụng sổ bảo hiểm xã hội được cấp lại không thay đổi thông tin và sử dụng cùng 1 số điện thoại để đăng ký nhận bảo hiểm xã hội một lần của từ hai trường hợp trở lên, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố kịp thời kiểm tra, làm rõ.

 

Trong đó, yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra toàn bộ các trường hợp đã giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn quản lý trong thời gian từ 1/1/2021 đến 31/8/2022. Lưu ý các trường hợp giải quyết bảo hiểm xã hội một lần sử dụng sổ bảo hiểm xã hội mới được cấp lại từ Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện khác; hồ sơ ủy quyền giải quyết chế độ có đề nghị thanh toán qua tài khoản cá nhân với số tiền lớn từ 50 triệu đồng trở lên để kịp thời phát hiện và có giải pháp ngăn chặn các trường hợp mạo danh người lao động để thực hiện giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội các địa phương cũng phối hợp Bưu điện tỉnh, thành phố kiểm tra việc trả kết quả thủ tục hành chính đến người nhận, kịp thời có giải pháp đối với những hồ sơ chưa chuyển phát đến người nhận hiện còn đang lưu giữ tại cơ quan Bưu điện; rà soát các nội dung trong hợp đồng dịch vụ về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân; xác định rõ phạm vi, trách nhiệm của mỗi bên theo hợp đồng và quy định của pháp luật. Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng với bưu điện trước 30/9/2022.

Thực hiện rà soát, đánh giá, phân công nhiệm vụ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, bảo đảm kiểm soát đúng quy trình, quy định trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính; việc lập các biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu tiếp nhận và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan.

Về xác minh danh tính khi đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện việc xác minh danh tính cá nhân khi đăng ký phương thức giao dịch điện tử theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VSSID.

Đối với thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Bảo hiểm xã hội địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để đề xuất, tham mưu lãnh đạo ngành sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục. Cụ thể như: đăng ký tham gia, cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động.

Cơ quan này đã có các văn bản chỉ đạo, yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ việc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, gây thất thoát quỹ.

Đọc tiếp cùng chuyên mục

Đề xuất khám sàng lọc 5 nhóm bệnh được bảo hiểm y tế chi trả

Đề xuất khám sàng lọc 5 nhóm bệnh được bảo hiểm y tế chi trả

BHYT & BHXH - 08/09/2023

Đề xuất khám sàng lọc 5 nhóm bệnh được bảo hiểm y tế chi trả

Bảo đảm công bằng trong chính sách cho viên chức y tế, dân số

Bảo đảm công bằng trong chính sách cho viên chức y tế, dân số

BHYT & BHXH - 08/09/2023

Bảo đảm công bằng trong chính sách cho viên chức y tế, dân số

Quản lý chặt hoạt động đấu thầu, tránh lãng phí quỹ bảo hiểm y tế

Quản lý chặt hoạt động đấu thầu, tránh lãng phí quỹ bảo hiểm y tế

BHYT & BHXH - 08/09/2023

Quản lý chặt hoạt động đấu thầu, tránh lãng phí quỹ bảo hiểm y tế

Đề xuất bảo hiểm chi trả sữa mẹ hiến tặng thanh trùng

Đề xuất bảo hiểm chi trả sữa mẹ hiến tặng thanh trùng

BHYT & BHXH - 07/09/2023

Đề xuất bảo hiểm chi trả sữa mẹ hiến tặng thanh trùng

Trục lợi BHYT, hàng chục nghìn người khám bệnh trên 100 lần mỗi năm

Trục lợi BHYT, hàng chục nghìn người khám bệnh trên 100 lần mỗi năm

BHYT & BHXH - 09/08/2023

Trục lợi BHYT, hàng chục nghìn người khám bệnh trên 100 lần mỗi năm

Bảng thống kê bệnh nhân nhiễm bệnh nCoV các quốc gia trên thế giới
Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa