Tăng phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ ban hành Nghị quyết 145/NQ-CP về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19. Nghị quyết có hiệu lực từ 19/11/2021 đến hết 31/12/2022.

NGỌC DIỆP

Đọc tiếp cùng chuyên mục

Dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 là hơn 109,6 nghìn tỷ đồng

Dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 là hơn 109,6 nghìn tỷ đồng

BHYT & BHXH - 16/05/2022

Dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 là hơn 109,6 nghìn tỷ đồng

Nỗ lực vì mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

Nỗ lực vì mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

BHYT & BHXH - 16/05/2022

Nỗ lực vì mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

Người khuyết tật và trẻ mồ côi sẽ được hỗ trợ, giúp đỡ trên cả nước

Người khuyết tật và trẻ mồ côi sẽ được hỗ trợ, giúp đỡ trên cả nước

BHYT & BHXH - 27/04/2022

Người khuyết tật và trẻ mồ côi sẽ được hỗ trợ, giúp đỡ trên cả nước

Nghiên cứu chính sách hỗ trợ với người cao tuổi chưa có bảo hiểm y tế

Nghiên cứu chính sách hỗ trợ với người cao tuổi chưa có bảo hiểm y tế

BHYT & BHXH - 12/04/2022

Nghiên cứu chính sách hỗ trợ với người cao tuổi chưa có bảo hiểm y tế

Chuyển Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B: Cần xây dựng chính sách ứng phó phù hợp

Chuyển Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B: Cần xây dựng chính sách ứng phó phù hợp

BHYT & BHXH - 24/03/2022

Chuyển Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B: Cần xây dựng chính sách ứng phó phù hợp

Bảng thống kê bệnh nhân nhiễm bệnh nCoV các quốc gia trên thế giới
Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa