Dược Mỹ phẩm

Gardenal 10mg

Gardenal 10mg

Thuốc biệt dược - 08/08/2019

THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN Gardenal 10mg

Paracetamol là thuốc gì?

Paracetamol là thuốc gì?

Thuốc biệt dược - 01/08/2019

Tên hoạt chất: Paracetamol Thương hiệu: Panadol®, Efferalgan Codein®, Efferalgan Paracetamol®, Efferalgan®, Efferalgan Vitamin C®, Tatanol®, Hapacol® và Paracetamol...